Ga naar hoofdinhoud

De interieurarchitect of binnenhuisarchitect houdt zich bezig met alle aspecten vanuit de binnenruimte; o.a. de functie, routing, ruimte-indeling, inrichting van de diverse ruimten, licht (zowel kunst- als daglicht), kleur en materiaal. De interieurarchitect geeft hiermee vorm aan de leef-of werkomgeving.

Door een bouwkundige achtergrond met een creatieve opleiding is de interieurarchitect in staat een ontwerp / ver-bouw traject van a tot z te begeleiden.

Vroeger werd de interieurarchitect pas ingeschakeld nadat de architect het gebouw had ontworpen. Nu wordt meer en meer ontwerp van gebouw en inrichting gecombineerd. Dat zorgt voor meer eenheid. Door middel van tekeningen maakt de interieurarchitect de plannen duidelijk; plattegronden, doorsneden, maquettes, 3D-visualisaties en eventueel vr helpen een helder beeld te scheppen voor de opdrachtgever en de uitvoerenden. Door het interieur als begin punt te nemen is de (interieur)architect ook prima in staat om exterieur ontwerpen/aanpassingen te maken.
Verdere technische uitwerkingen van bouwkundige aanpassingen, installaties (e&w), domotica, verwarming en/of koeling worden integraal mee genomen in de begeleiding van het project.
Tegenwoordig zijn duurzame oplossingen in de vorm van isolatie, ventilatie, zonne-energie, warmtepompen ed ook items waar de interieurarchitect in zijn ontwerpen rekening mee houd en adviseert.

De opleiding (hbo master) tot interieurarchitect is gelijkgesteld aan die tot architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect.
In Nederland is de titel interieurarchitect beschermd. Om de titel te mogen voeren is een inschrijving in het architectenregister nodig.
Bij twijfel kan bij het bureau architectenregister (www.architectenregister) worden nagekeken of iemand interieur-architect is.
De Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten BNI, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO behartigen in Nederland de belangen van de interieurarchitecten.

Back To Top